KGI Academie - de opleiding voor geluidsisolatie

Geluidsoverlast is een van de grootste bronnen van ergernis in het dagelijks leven. In onze dichtbevolkte steden is adequate geluidsisolatie van levensbelang. Aan de KGI Academie, het opleidingscentrum van het Kenniscentrum Geluidsisolatie (KGI), leiden we geluidsisolatie-experts op die in staat zijn goede oplossingen te bedenken en uit te voeren in de bouw en renovatie.

Er is heel veel wet- en regelgeving op het gebied van geluidshinder en geluidsisolatie, maar de kennis en coördinatie in de bouw ontbreekt vaak. Het doel van de KGI Academie is om kennis en ervaring inzake geluidsisolatie te bevorderen en monteurs en geluidsisolatie-experts op te leiden die ervoor kunnen zorgen dat bouwprojecten voldoen aan de gestelde eisen. De KGI Academie stelt dat het delen van kennis en ervaring ten goede komt aan de kwaliteit van de dienstverlening en van de montage van geluidsisolatie.

Trainingen volgen aan de KGI Academie

De KGI Academie verzorgt een serie trainingen voor diverse bij de bouw betrokken doelgroepen. Het vergroten van de kennis van de deelnemers inzake geluid en geluidsisolatie staat centraal en geeft hen een aantal tools om succesvol te ondernemen. Voorbeelden van onze trainingen:
  • Geluidsbewust bouwen voor de aannemer
  • Geluid en geluidsisolatie voor makelaars
  • Geluidsbewust ontwerpen voor architecten
  • Geluidsbewust ontwerpen voor binnenhuisarchitecten
  • Wat is en hoe meet ik geluid?
  • Geluid in woningen en kantoorgebouwen
Kennispartners en externe (opleidings-)instituten steunen het werk van de KGI Academie. Bij KGI aangesloten bedrijven laten hun personeel opleiden aan de Academie en met de certificering tot erkend geluidsisolatie-ondernemer en geluidsisolatiemonteur hebben zij een aanzienlijk concurrentievoordeel. De klanten van KGI profiteren van de kwaliteit en het vakwerk van goed opgeleid personeel.

Naast de opleidingen verzorgt de KGI Academie ook congressen, seminars en bijeenkomsten ter bevordering van de kennis van derden, zoals gemeenten, bouwbedrijven en woningbouwcorporaties. Heeft u interesse in de KGI Academie? Neem dan contact met ons op.

contact